2018-03-16

Anders Ryner prisutdelning

Anders Ryner, Geomind KB, tilldelades Guldpålen 2017 med motiveringen:

Årets pristagare har haft stödkonstruktioner i fokus nästan hela sitt arbetsliv, inte minst vid arbetet med de senaste Sponthandböckerna.

Pristagaren har utarbetat ett vida spritt kommersiellt spontprogram, en praktisk hjälpreda som varit ett stort ”stöd” i flera bemärkelser.

Han har ett aldrig sviktande intresse att hjälpa, diskutera och utbilda medarbetare och kollegor.

Pristagaren har även utfört ett omfattande arbete inom europastandardiseringen för spontkonstruktioner.

Ett fantastiskt yrkesliv där praktiken alltid funnits i högsätet.

  

På bilden även Göran Svensson (t.v.), ordförande i Svensk Grundläggning Mats Larsson, ordförande i Pålkommissionen.

Foto: Christer Wiik